Informace nezbytné pro provádění revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení jsou:

  1. průvodní a provozní dokumentace vyhrazeného tlakového zařízení,
  2. záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na vyhrazeném tlakovém zařízení v průběhu jeho montáže, opravách a následně při provozu doklady z kontrolní činnosti orgánů inspekce práce,
  3. odborná stanoviska a osvědčení pověřené organizace.