Kategorie

OOPP

Lexikon BOZP a PO, OOPP

OOPP pro ochranu nohou

Stejně jako u ochranných oděvů, platí také u ochrany nohou ustanovení zákoníku práce, ukládající zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnancům pro práci obuv i v případě, kdy dochází k jejímu nadměrnému opotřebení nebo znečistění. Obuv může chránit…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, OOPP

OOPP pro ochranu rukou

Při výběru rukavic je nutno věnovat pozornost rizikům, proti kterým mají rukavice chránit, ale i pracovním činnostem, při kterých budou používány. Rukavice tedy musejí poskytovat dostatečnou ochranu, ale zároveň v nich musí být možné vykonávat…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, OOPP

OOPP pro ochranu těla

Pracovní oděvy bez ochranných vlastností Zaměstnavatel na základě požadavku zákoníku práce poskytuje pracovní oděv nebo obuv v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění. Oděv tedy nemusí poskytovat definovanou…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, OOPP

Používání OOPP

Bližší informace o používání jednotlivých druhů osobních ochranných pracovních prostředků. OOPP pro ochranu hlavy OOPP pro ochranu těla OOPP pro ochranu rukou OOPP pro ochranu nohou OOPP pro ochranu před pádem z výšky

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, OOPP

OOPP pro ochranu pokožky

Ochranné krémy chránící před neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při svařování), ionizujícím zářením, chemickými látkami, biologickými činiteli, tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad).

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, OOPP

OOPP pro ochranu rukou a paží

Rukavice (včetně palčáků) a další prostředky na ochranu paží a předloktí chránící před mechanickými riziky, tepelnými riziky (teplo, plamen a chlad), úrazem elektrickým proudem a při práci pod napětím (antistatické, vodivé nebo izolační rukavice), chemickými…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, OOPP

OOPP pro ochranu očí a obličeje

Brýle, ochranné brýle a obličejové štíty (případně čočky předepsané pro korekci zraku) chránící před mechanickými riziky, tepelnými riziky, neionizujícím zářením (ultrafialové záření, infračervené záření, sluneční záření nebo záření při sváření), ionizujícím zářením, pevnými a kapalnými…

Pokračovat ve čtení