Kategorie

OOPP

Lexikon BOZP a PO, OOPP

Používání OOPP

Bližší informace o používání jednotlivých druhů osobních ochranných pracovních prostředků. OOPP pro ochranu hlavy OOPP pro ochranu těla OOPP pro ochranu rukou OOPP pro ochranu nohou OOPP pro ochranu před pádem z výšky

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, OOPP

Ochranné nápoje

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami ochranné nápoje v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády č. 361/2007 Sb. K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, OOPP

OOPP pro ochranu nohou

Stejně jako u ochranných oděvů, platí také u ochrany nohou ustanovení zákoníku práce, ukládající zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnancům pro práci obuv i v případě, kdy dochází k jejímu nadměrnému opotřebení nebo znečistění. Obuv může chránit…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, OOPP

Uvádění OOPP na trh

Zásady pro uvádění osobních ochranných pracovních prostředků na trh jsou definovány v harmonizovaných normách. Výrobci a dovozci jsou povinni dodávat na evropský trh pouze bezpečné výrobky. V České republice je tato povinnost zakotvena v zákoně…

Pokračovat ve čtení