Kategorie

OOPP

Lexikon BOZP a PO, OOPP

OOPP pro ochranu hlavy

Přilby, čepice, kukly, kapuce nebo jiné pokrývky hlavy, včetně nepromokavých, chránící před nárazy způsobenými padajícími nebo vyčnívajícími předměty, střetem s překážkou, mechanickými riziky (bodné nebo řezné rány, škrábance, odřeniny), statickým stlačením (boční sevření), tepelnými riziky…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, OOPP

Jednotlivé typy OOPP

Ochrannými prostředky nejsou: běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, OOPP

Ochranné nápoje

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami ochranné nápoje v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády č. 361/2007 Sb. K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje…

Pokračovat ve čtení