Školení pro příslušné osoby – e-learning

školení je určeno ke splnění povinnosti zaměstnavatele provést prokazatelné poučení příslušné osoby o právech a povinnostech, které je stanovené v § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Výstupem školení je ZÁZNAM O POUČENÍ PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

Je poskytováno ve 2 variantách:

  • Univerzální školení – obsahuje povinnosti a práva stanovené v zákoně č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Cena 180 Kč.

  • Školení na míru – obsahuje konkrétní podmínky a procesy organizace, včetně dokumentace.

Cena 3700 Kč za zpracování a 30 Kč za 1 školení (hostování v systému LMS). Školení je výhradním majetkem objednatele.

Školení zaměstnanců – e-learning

Toto školení je zpracováno na základ+ § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů a je určeno především pro zaměstnace, jako seznámení s právy a povinostmi a se zavedeným vnitřním oznamovacím systémem.

Je poskytováno ve 2 variantách:

  • Univerzální školení – obsahuje povinnosti a práva stanovené v zákoně č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Neobsahuje konkrétní informace o vnitřním oznamovacím systému.

Cena 180 Kč.

  • Školení na míru – obsahuje konkrétní podmínky a procesy organizace, včetně dokumentace, kontaktů a postupů. Zahrnuje zřízení a provoz admihnistrativního systému LMS.

Cena 3700 Kč za zpracování a 30 Kč za 1 školení (hostování v systému LMS). Školení je výhradním majetkem objednatele.

Další

Objednávka v e-shopu

Právní předpisy