Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou podle NV č. 193/2022 Sb.:

 • zdvižné vozíky,
 • zdvihací zařízení sestavená a konstruovaná výhradně pro montážní účely, zejména montážní ramena, stožáry, nástavby,
 • závěsné dopravníky,
 • nakladače,
 • zdvihací čela nákladních automobilů,
 • zdvihací zařízení vozidel pro odvoz odpadů,
 • pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,
 • mechanické rampy,
 • výsuvné žebříky,
 • prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zdvihacího zařízení,
 • prostředky lidové zábavy,
 • jevištní technologická zařízení a pódiová,
 • plošiny a zařízení pro zdvihání automobilů,
 • schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny s motorickým pohonem,
 • pomocná jednoúčelová manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů,
 • vrátky,
 • trvalé a dočasné jeřábové dráhy,

§ 3, odst. (2) nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Legislativa