Při stanovení lhůt revizí elektrických zařízení se vychází z ČSN 33 1500, kde jsou stanoveny termíny revizí. Termíny revizí jsou podle umístění elektrických zařízení v druzích objektů a podle prostředí. Při dvou různých lhůtách podle obou tabulek platí kratší lhůta.

Konec lhůty pravidelné revize je konec kalendářního roku, ve kterém uplynul uvedený termín.

Termíny revizí pro hromosvody (dle ČSN 33 1500)

Revize elektrických zařízení může provádět pouze pracovník s kvalifikací podle §9 vyhlášky č. 50/1978 Sb. (revizní technik EZ) s oprávněním pro příslušný druh a třídu elektrického zařízení.


Legislativa