Tag

2023

Postřehy

Přístupnost elektrických rozvaděčů

Elektrický rozvaděč musí být trvale volně přístupný a umožňovat otevření rozvaděčových dveří v úhlu minimálně 90 st. Je to velmi důležité především pro možnost okamžitého vypnutí v případě nouze. Nezastavujte rozvaděče nábytkem ani jinými předměty…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Noční práce a BOZP

Noční práce – shrnutí Noční práce je definována jako pracovní činnost, která se vykonává mezi 22:00 a 6:00. Za zaměstnance pracujícího v noci se považuje ten, kdo odpracuje nejméně 3 hodiny své pracovní doby v…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Upravit

Označování potrubí

Potrubí musí být na viditelných místech označeno bezpečnostními značkami podle druhu, teploty a směru dopravy látek. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Potrubní vedení, obsahující nebo přepravující chemické…

Pokračovat ve čtení