Strojní zařízení

Konzultace a pomoc pro výrobce, dovozce a distributory, při uvádění výrobků na trh a jejich distribuci

 • Konzultace v souvislosti uvádění na trh nebo do provozu stanovených výrobků podle zákona č. zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a zákona č. zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.
 • Konzultace v souvislosti uvádění na trh nebo do provozu strojního zařízení
 • Pomoc při vypracování ES prohlášení o shodě a prohlášení o shodě – směrnice 2006/42/ES (Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.) – platnost do května 2023
 • Pomoc při vypracování EU prohlášení o shodě – Nařízení Evropského parlamentu a Rady strojní zařízení – platnost od května 2023
 • Kompletace technické dokumentace pro výrobce a označování strojního zařízení – Nařízení Evropského parlamentu a Rady strojní zařízení – platnost od května 2023 a směrnice 2006/42/ES platnost do května 2023
 • Vypracování místního provozního bezpečnostního předpisu (MPBP) ve smyslu požadavků nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a směrnice 2009/104/ES.

Další výrobky – mimo strojní zařízení

Pomoc při vypracování ES prohlášení o shodě a prohlášení o shodě a pomoc a konzultace při kompletaci technické dokumentace pro výrobce a označování stanovených výrobků, na které se vztahují požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a:

 • Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění – dětská hřiště, prostředky lidové zábavy
 • Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení (96/57/ES)
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 80/2014 Sb. a 21/2018 Sb. (2016/2037/EU)
 • Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, v platném znění (2000/14/ES)
 • Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob, v platném znění (2000/9/ES)
 • Nařízení vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky (2009/48/ES)
 • Nařízení vlády č. 208/2011 Sb. o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení (2010/35/EU) – např. tlakové lahve

Pomoc při vypracování EU prohlášení o shodě, pomoc a konzultace při kompletaci technické dokumentace pro výrobce a označování stanovených výrobků, na které se vztahují požadavky zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

 • Nařízení vlády č. 96/2016 Sb. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech (2013/53/EU)
 • Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh (2014/34/EU)
 • Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (2014/30/EU)
 • Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzován shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (2014/35/EU)
 • Nařízení vlády č. 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh (2014/29/EU)
 • Nařízení vlády č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh (2014/31/EU)
 • Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (2014/33/EU)
 • Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh (2014/68/EU), např. tlakové hrnce
 • Nařízení vlády č. 345/2016 Sb. o lodní výstroji (2014/90/EU)
 • Nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh (2014/53/EU)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích – např. brýle (mimo dioptrické), přilby, rukavice, obuv, oděvy, roušky apod.

Nestanovené výrobky

Konzultace a pomoc pro výrobce, dovozce a distributory při uvádění na trh prodávaných výrobků a posouzení bezpečnosti výrobků s požadavky Směrnice Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků a zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti v platném znění

 • Označování výrobků
 • Průvodní dokumentace – návody k použití
 • Požadavky na bezpečný výrobek
 • Technická dokumentace u výrobců

Ostatní – zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění

 • Konzultace a pomoc při prodeji zboží a služeb
 • Informační povinnosti
 • Odpovědnost za vady – vyřizování reklamace
 • Seznámení s cenou výrobků a služeb
 • Povinnosti prodejců při prodeji výrobků a služeb

Další odkazy