Kategorie

Upravit

Lexikon BOZP a PO, Upravit

Únikové cesty a východy

Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha,2.3 Únikové cesty a východy. Únikové cesty a východy musí svým druhem, počtem, kapacitou, technickým vybavením a provedením odpovídat požadavkům stanovených Zákonem č….

Pokračovat ve čtení