Author

admin

Požární ochrana

Požární dveře

Požární dveře patří mezi požárně bezpečnostní zařízení. Brání šíření ohně a kouře. Kontrolujeme je alespoň 1x za rok. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinné obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požárně bezpečnostní…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Whistleblowing a BOZP a PO

Od 1.8 2023 je účinný zákon č 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který ukládá společnostem, zaměstnávajícím více než 50 zaměstnanců (a dalším), povinnost zavedení vnitřního oznamovacího systému, který umožní jejich zaměstnancům (a dalším dotčeným osobám jako jsou…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Novela vyhlášky č 23/2008 Sb.

Vyhláškou č. 232/2003 Sb., se novelizuje vyhláškač. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Změny, které se týkají škol, školských zařízení a zařízení k zajištění předškolní péče jsou účinné k 1.8 2023. Nová ustanovení pro dětské…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Větrání pracoviště

Na pracovišti je nutné zajistit dostatečnou výměnu vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním, aby se ochránilo zdraví zaměstnanců. Množství vyměňovaného vzduchu se stanoví s ohledem na povahu a fyzickou náročnost práce tak, aby bylo dodrženo…

Pokračovat ve čtení
Postřehy

Přístupnost elektrických rozvaděčů

Elektrický rozvaděč musí být trvale volně přístupný a umožňovat otevření rozvaděčových dveří v úhlu minimálně 90 st. Je to velmi důležité především pro možnost okamžitého vypnutí v případě nouze. Nezastavujte rozvaděče nábytkem ani jinými předměty…

Pokračovat ve čtení