Author

admin

Nezařazené

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je požárně bezpečnostním zařízením. Slouží jako náhrada při výpadku běžného osvětlení a je napájeno z nezávislého zdroje. Rozdělení nouzového osvětlení Podle účelu, který plní ve stavbě či technologii se nouzové únikové osvětlení podle…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Upravit

Označování potrubí

Potrubí musí být na viditelných místech označeno bezpečnostními značkami podle druhu, teploty a směru dopravy látek. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Potrubní vedení, obsahující nebo přepravující chemické…

Pokračovat ve čtení