Author

admin

Nezařazené

Dokumentace zdolávání požáru

!!! Termín online školení je 4.11.2022. více informací zde !!! Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů a operativní karta zdolávání požárů, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Posouzení požárního nebezpečí

!!! Termín online školení je 21.10.2022 více informací zde !!! Provozovatel činnosti s vysokým požárním nebezpečím zabezpečí, prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí (dále jen „PPN“) z hlediska ohrožení osob,…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Zátěž chemickými látkami

Podle vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Podmínky ochrany zdraví při práci s chemickými faktory řeší nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Základním kritériem kategorizace prací spojených s expozicí osob chemickým látkám je hodnocení…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Provozní dokumentace

Provozní dokumentace vyhrazených technických zařízení Provozní dokumentacíe je soubor dokumentů obsahující záznamy o: kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Průvodní dokumentace

Průvodní dokumentace vyhrazených technických zařízení Průvodní dokumentací je soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení, § 2, písm. g) zákona…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Legislativa BOZP a PO

Registr aktuálních právních předpisů České republiky. Bezpečnost práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Lékařské prohlídky u brigádníků

Brigádník neboli zaměstnanec pracující na základě dohody o provedení práce či pracovní činnosti musí za splnění určitých podmínek absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. … V tomto článku naleznete informace, za jakých podmínek a kdy musí brigádník absolvovat…

Pokračovat ve čtení