BOZP a PO pro všechny, spolehlivě a na vysoké úrovni

Vítáme vás v bezpečném světě GUARD7, v.o.s.

Na našich stránkách naleznete velké množství informací a podkladů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP") a požární ochrany (dále jen "PO").

Více informací
Postřehy

Přístupnost elektrických rozvaděčů

Elektrický rozvaděč musí být trvale volně přístupný a umožňovat otevření rozvaděčových dveří v úhlu minimálně 90 st. Je to velmi důležité především pro možnost okamžitého vypnutí v případě nouze. Nezastavujte rozvaděče nábytkem ani jinými předměty…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Noční práce a BOZP

Noční práce – shrnutí Noční práce je definována jako pracovní činnost, která se vykonává mezi 22:00 a 6:00. Za zaměstnance pracujícího v noci se považuje ten, kdo odpracuje nejméně 3 hodiny své pracovní doby v…

Pokračovat ve čtení
Požární ochrana, Upravit

Pokuty na úseku požární ochrany

Státní požární dozor provádí Ministerstvo vnitra a hasičský záchranný sbor kraje – kontrolou dodržování povinností, posuzováním územně plánovací dokumentace, posuzováním výrobků z hlediska požární bezpečnosti, zjišťováním příčin vzniku požárů, kontrolou akceschopnosti jednotek HZS. Za porušování…

Pokračovat ve čtení