BOZP a PO pro všechny, spolehlivě a na vysoké úrovni

Vítáme vás v bezpečném světě GUARD7, v.o.s.

Na našich stránkách naleznete velké množství informací a podkladů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP") a požární ochrany (dále jen "PO").

Více informací
Nezařazené

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je požárně bezpečnostním zařízením. Slouží jako náhrada při výpadku běžného osvětlení a je napájeno z nezávislého zdroje. Rozdělení nouzového osvětlení Podle účelu, který plní ve stavbě či technologii se nouzové únikové osvětlení podle…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Upravit

Označování potrubí

Potrubí musí být na viditelných místech označeno bezpečnostními značkami podle druhu, teploty a směru dopravy látek. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Potrubní vedení, obsahující nebo přepravující chemické…

Pokračovat ve čtení