BOZP a PO pro všechny, spolehlivě a na vysoké úrovni

Vítáme vás v bezpečném světě GUARD7, v.o.s.

Na našich stránkách naleznete velké množství informací a podkladů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP") a požární ochrany (dále jen "PO").

Více informací
AKTUALITY

CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH (CPP)

Máte ze zákona – Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) povinnost provést cvičný požární poplach? Nevíte, jak na to nebo chcete cvičný požární…

Pokračovat ve čtení
Požární ochrana

Požární dveře

Požární dveře patří mezi požárně bezpečnostní zařízení. Brání šíření ohně a kouře. Kontrolujeme je alespoň 1x za rok. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinné obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požárně bezpečnostní…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Whistleblowing a BOZP a PO

Od 1.8 2023 je účinný zákon č 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který ukládá společnostem, zaměstnávajícím více než 50 zaměstnanců (a dalším), povinnost zavedení vnitřního oznamovacího systému, který umožní jejich zaměstnancům (a dalším dotčeným osobám jako jsou…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Novela vyhlášky č 23/2008 Sb.

Vyhláškou č. 232/2003 Sb., se novelizuje vyhláškač. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Změny, které se týkají škol, školských zařízení a zařízení k zajištění předškolní péče jsou účinné k 1.8 2023. Nová ustanovení pro dětské…

Pokračovat ve čtení