BOZP a PO pro všechny, spolehlivě a na vysoké úrovni

Vítáme vás v bezpečném světě GUARD7, v.o.s.

Na našich stránkách naleznete velké množství informací a podkladů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP") a požární ochrany (dále jen "PO").

Více informací
Nezařazené

Revize hromosvodů (LPS)

Revize hromosvodů Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské budovy a obchodní budovy. Mezi kritické systémy patří vyhrazená elektrická zařízení I. třídy a objekty, kde následkem úderu blesku nebo přepětí může vzniknout…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Požární nádrže

Zdroje vody, určené k hašení požárů se považují za požárně bezpečnostní zařízení podle § 2 odst. 4 písm. g) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci Požární nádrž Čl. 8. ČSN 75 2411 Požární nádrž…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO

Osamocený pracovník

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu…

Pokračovat ve čtení
Nezařazené

Nebezpečí výbuchu

Posouzení rizika výbuchu Opatření Provést posouzení rizika výbuchu v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zajistit vyhodnocení pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry a její trvání. Zajistit vyhodnocení výskytu možných iniciačních zdrojů. Zajistit vyhodnocení používaných technických zařízení. Zajistit vyhodnocení…

Pokračovat ve čtení