Vyhrazená zdvihací zařízení

Podmínky k zajištění bezpečnosti vyhrazených zdvihacích zařízení stanovuje Vyhláška č. 19/1979 Sb.

Rozdělení zdvihacích VTZ

VTZ zdvihací jsou zařízení s motorickým pohonem:

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.),
 • jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg,
 • pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,
 • stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,
 • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2m,
 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Nevyhrazená zdvihací zařízení Nevyhrazená zdvihací zařízení

Bližší informace o jednotlivých druzích zdvihacích VTZ


Jeřáby a zdvihadla Jeřáby a zdvihadla

Výtahy Výtahy

Pohyblivé zvedací pracovní plošiny Pohyblivé zvedací pracovní plošiny

Oprávnění organizace

Vyrábět, montovat, provádět generální opravy a rekonstruovat zařízení nebo dodavatelským způsobem je opravovat provádět revize a revizní zkoušky můžou organizace pouze na základě oprávnění. Oprávnění vydává TIČR.

Individuální vyzkoušení

S výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody, musí výrobce každé nově smontované zařízení podrobit montážní zkoušce a výchozí revizi elektrického zařízení. Dále je povinen vyhotovit knihu zdvihacího zařízení pasport nebo obdobný doklad. O individuální vyzkoušení je proveden zápis. Montážní organizace je povinna písemně oznámit TIČR alespoň 15 dnů předem místo a čas konání individuálního vyzkoušení:

 • prvního kusu sériově vyráběného vyhrazeného zdvihacího zařízení
 • pro jeřáby, výtahy a regálové zakladače se svisle pohyblivým stanovištěm obsluhy.

Revize a zkoušky

Před uvedením do provozu nového, generálkovaného, rekonstruovaného zvedacího zařízení musí provozovatel zajistit ověření bezpečnosti ověřovací zkouškou. Ověřovací zkouška může být provedena zároveň s individuálním vyzkoušením. O ověřovací zkoušce se pořizuje zápis. Provozovatel je povinen alespoň 15 dnů předem místo a čas konání ověřovací zkoušky.

Organizace je povinna soustavně ověřovat revizemi a revizními zkouškami další provozní způsobilost zařízení, rozsah a úplnost dokumentace. Podle místního provozního předpisu zaměstnavatele se provádějí kontroly nejméně 1x za 12 měsíců, pokud technické normy nestanoví jinak.

Revizní technik Revizní technik

Jedná se o všechna zdvihadla s ručním pohonem, bez ohledu na nosnost.

Dále se jedná o:

 • jeřáby a zdvihadla do nosnosti 5 000 kg,
 • vrátky,
 • zdvižné vozíky,
 • stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,
 • zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely,
 • závěsné dopravníky,
 • nakladače,
 • zdvihací čela nákladních automobilů,
 • mechanické rampy,
 • plošiny pro zdvihání automobilů,
 • výsuvné žebříky,
 • prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení,
 • pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.

Veškeré revize, revizní zkoušky, zkoušky vyrobených, smontovaných, generální opravou renovovaných a rekonstruovaných zařízení smějí provádět pouze revizní technici s platným osvědčením o odborné způsobilosti vydaném organizací dozoru na základě úspěšně vykonané zkoušky.

Podmínky uchazeče o osvědčení revizního technika:

 • ukončené úplné střední odborné vzdělání strojní nebo elektrotechnické a nejméně pětiletou praxi v oboru zdvihacích zařízení,
 • při vyšším odborném strojním nebo elektrotechnickém vzdělání postačí dvouletá praxe.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK