Kategorie

Chemické látky

Chemické látky

Systém diamant

Pro značení obalu s nebezpečnou látkou lze použít také původně americký systém diamant, který sestává ze složené znaky ve tvaru kosočtverce rozděleného na čtyři stejně velká pole. Tato pole, která mají modré, červené, žluté a…

Pokračovat ve čtení
Chemické látky

Kemlerův kód

Kemlerův kód představuje číselný kód označující druh a stupeň potencionálního nebezpečí. Skládá se ze dvou nebo tří číslic, které popisují základní vlastnosti látky, zdvojení téže číslice představuje intenzifikaci tohoto nebezpečí. Nula na druhém místě znamená,…

Pokračovat ve čtení
Chemické látky

Přeprava nebezpečných látek – ADR

Pro usnadnění identifikace přepravovaných nebezpečných látek byl přijat systém značení založený na bezpečnostních značkách nebo na složených značkách typu diamant a dále na kódovém označení (Kemlerův kód, UN-kód). Značky slouží k vyjádření nebezpečných vlastností dané…

Pokračovat ve čtení
Chemické látky

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Při všech činnostech, při kterých jsou používány chemické látky, je nutné dodržovat specifická bezpečnostní opatření, která v prvé řadě stanovuje výrobce nebo prodejce chemické látky nebo chemického přípravku. Tyto informace jsou stanoveny v bezpečnostním listu….

Pokračovat ve čtení