Kategorie

Chemické látky

Chemické látky

Přeprava nebezpečných látek – ADR

Pro usnadnění identifikace přepravovaných nebezpečných látek byl přijat systém značení založený na bezpečnostních značkách nebo na složených značkách typu diamant a dále na kódovém označení (Kemlerův kód, UN-kód). Značky slouží k vyjádření nebezpečných vlastností dané…

Pokračovat ve čtení
Chemické látky

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Při všech činnostech, při kterých jsou používány chemické látky, je nutné dodržovat specifická bezpečnostní opatření, která v prvé řadě stanovuje výrobce nebo prodejce chemické látky nebo chemického přípravku. Tyto informace jsou stanoveny v bezpečnostním listu….

Pokračovat ve čtení