Kategorie

Chemické látky

Chemické látky

Chemické látky

Každý, kdo nakládá s nebezpečnou chemickou látkou a směsí má povinnost chránit zdraví lidí a životní prostředí. Podle § 44a, odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví je nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami…

Pokračovat ve čtení