Pro značení obalu s nebezpečnou látkou lze použít také původně americký systém diamant, který sestává ze složené znaky ve tvaru kosočtverce rozděleného na čtyři stejně velká pole. Tato pole, která mají modré, červené, žluté a bílé barevné provedení, udávají jednotlivé nebezpečné vlastnosti dané látky (viz tabulka níže). Nevýhodu tohoto systému je nemožnost provést přímou identifikaci převážené látky.