Stavba ubytovacího zařízení je stavba nebo její část, kde je fyzickým osobám poskytováno přechodné ubytování s ubytovací kapacitou více než 20 lůžek. Ubytovacím zařízením není bytový a rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci.