Outsourcing BOZP a PO

Komplexní dodavatelské zajištění BOZP a PO Vaší firmy. Garantujeme 100% plnění všech požadavků právních předpisů České republiky a implementaci legislativních i vnitřních změn.

Zajistíme průběžnou péči o bezpečnost práce, požární ochranu a technická zařízení ve vaší organizaci. Převezmeme agendu BOZP a PO a výkon funkce osob odborně způsobilých v prevenci rizik i požární ochraně.

Přejímáme plnou odpovědnost za veškeré provedené práce a služby. Naše činnost je kryta pojištěním do 6.000.000,- Kč.

Kontaktujte nás! Těšíme se na Váš telefon nebo e-mail.