Rozdělení elektrických spotřebičů

Za elektrické spotřebiče jsou považována elektrická zařízení určená k užívání aniž by bylo nutné je předem seřizovat. Připojují se jednoduchým způsobem k napájení.

Elektrické spotřebiče (pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické sít, nepatří mezi vyhrazená elektrická zařízení.

Za elektrické spotřebiče se považují spotřebiče pro domácnost, průmysl a řemeslné činnosti umístěné ve veřejných prostorách a objektech (nemocnice, školy, hotely) a v administrativně. Jedná se o:

 • nepřipevněná svítidla,
 • zařízení informační techniky (počítače, skenery, kopírky, tiskárny apod.),
 • přístroje spotřební elektrotechniky,
 • přístroje používané v laboratořích,
 • prodlužovací a odpojitelné přívody,
 • elektrické ruční nářadí.

Třídy elektrických spotřebičů

Elektrické spotřebiče jsou podle způsobu ochrany neživých částí před nebezpečným dotykem rozděleny na třídy.

Skupiny elektrických spotřebičů

Podle pracovního využití spotřebičů se dělí na skupiny.

Lhůty opakovaných revizí a zkoušek elektrických spotřebičů

Opakovaná zkouška elektrických spotřebičů se provádí podle ČSN EN 50699:2021 nebo samostatných technických norem, které tuto problematiku ošetřují.

Lhůty opakovaných zkoušek a opakovaných revizí jsou stanoveny ČSN 33 1600 ed.2 ve znění změny Z2

ČSN 33 1600 ed.2 změna Z2

Opakovaná zkouška elektrického spotřebiče

O opakované zkoušce se vystaví doklad, který obsahuje:

 • Přesné označení elektrického spotřebiče.
 • Datum provedení opakované zkoušky.
 • Vysledek prohlídky, zkoušky.
 • Použité přístroje.
 • Vyhodnocení zkoušky chodu.
 • Jméno, příjmení a podpis pracovníka, který opakovanou zkoušku provedl.

Požadavky na kvalifikaci pro provádění opakované zkoušky elektrických spotřebičů

Podle čl. 4, ČSN EN 50699 Opakované zkoušky musí být provedeny osobou znalou v elektrotechnice nebo osobou poučenou pod dohledem osoby znalé.

Provádění kontrol elektrických spotřebičů

Kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů provádí jejich uživatel před jejich použitím. K tomu, jak tuto činnost provádět, musí být uživatel poučen. K tomuto poučení slouží návod výrobce nebo dodavatele obsažený v jeho průvodní dokumentaci nebo místní provozní bezpečnostní předpis.

Při kontrole elektrických spotřebičů se provádí:

Legislativa

Technické normy

 • ČSN 33 1600, ed.2, změna Z2, Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
 • ČSN EN 50699 Opakované zkoušky elektrických spotřebičů