Rozdělení kotlů

  • 1. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115t/h,
  • 2. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW,
  • 3. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně),
  • 4. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové.

Revize kotlů

Součástí preventivní údržby kotlů je provádění pravidelných revizí. Provádí se následující:

  • provozní revize – po každých 3 měsících provozu, při provozní přestávce delší než 2 měsíců a při uvádění kotle do provozu,
  • vnitřní revize – nejméně 1x za rok,
  • zkouška těsnosti – po vnitřní revizi, otevření tlakového celu, menších opravách, před tlakovou zkouškou,
  • tlaková zkouška.

Topiči kotlů

Dokumentace kotle

Nízkotlaká kotelna

Vyhláška č. 91/1993 Sb. se vztahuje na organizace a podnikající fyzické osoby a na jejich pracovníky při projektování, zřizování, umístění a provozu nízkotlakých kotelen se jmenovitým výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.

Projektová dokumentace kotelny

Větrání kotelen a další bezpečnostně technické požadavky

Provozní řád kotelny

Povinnosti provozovatele kotelny

Povinnosti topičů

Odborné prohlídky kotelen

Vybavení kotelny


Legislativa