Rozdělení kotlů

 • 1. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115t/h,
 • 2. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW,
 • 3. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně),
 • 4. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové.

Rozdělení kotelen

Podle ČSN 07 0703 se kotelny dělí do tří kategorií podle jmenovitých tepelných výkonů kotlů:

 • kotelny III. kategorie – kotelny se jmenovitým tepelným výkonem jednoho kotle od 50 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW včetně a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW včetně,
 • kotelny II. kategorie – kotelny se součtem jmenovitých výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW včetně,
 • kotelny I. kategorie – kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW. Kotelna I. kategorie (jmenovitý výkon nad 3,5 MW) se zřizuje v samostatném objektu nebo samostatné části objektu.

Revize kotlů

Součástí preventivní údržby kotlů je provádění pravidelných revizí. Provádí se následující:

 • provozní revize – po každých 3 měsících provozu, při provozní přestávce delší než 2 měsíců a při uvádění kotle do provozu,
 • vnitřní revize – nejméně 1x za rok,
 • zkouška těsnosti – po vnitřní revizi, otevření tlakového celu, menších opravách, před tlakovou zkouškou,
 • tlaková zkouška.

Provozní řád kotelny

Pro každou kotelnu musí být zpracován provozní řád, který stanoví:

 • rozsah a lhůty zápisů údajů do provozního deníku – § 10 odst. 3 písm. h) vyhlášky č. 91/1993 Sb.
 • určení osoby pověřené vedením provozního deníku kotelny, ve kterém jsou vedeny a ve stanovených lhůtách aktualizovány údaje – bod. 12.3, písm. f), nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
 • způsob vedení zápisů do provozního deníku – bod. 12.3, písm. g) nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

Legislativa