Kategorie

GDPR

GDPR

Právo subjektu údajů být zapomenut

Právo být zapomenut znamená právo na výmaz osobních údajů tj. povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna následující podmínka: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak…

Pokračovat ve čtení
GDPR

Právo subjektu údajů na opravu

Subjekt údajů má právo na opravu jeho nepřesných osobních údajů. Neznamená to povinnost správce aktivně vyhledávat nepřesné údaje. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to. Povinností správce…

Pokračovat ve čtení
GDPR

Právo subjektu údajů na transparentní informace

Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré stanovené informace a učinil veškerá potřebná sdělení o zpracování, zejména pokud se…

Pokračovat ve čtení
GDPR

Práva subjektů údajů

Právo subjektu údajů na transparentní informace Právo subjektu údajů na informace Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům Právo subjektu údajů na opravu Právo subjektu údajů být zapomenut Právo subjektu údajů na omezení zpracování…

Pokračovat ve čtení
GDPR

Transparentnost a postupy

Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré stanovené informace a učinil veškerá potřebná sdělení o zpracování, zejména pokud se…

Pokračovat ve čtení
GDPR

Kodex chování a osvědčení

Dodržování kodexu chování je jedním z prvků, jimiž správce prokáže plnění předepsaných povinností při správě osobních dat. Kodexy chování zpracovávají sdružení nebo subjekty zastupující různé kategorie správců (například bankovnictví, školství, zdravotnictví apod.). Kodexy chování schvaluje…

Pokračovat ve čtení
GDPR

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů se týká výhradně správců, netýká se zpracovatelů.Dozorový ústav tj. ÚOOÚ a zveřejnil seznam druhů operací zpracování, které podléhají požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – SEZNAM DRUHŮ…

Pokračovat ve čtení
GDPR

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává minimálně tyto úkoly: poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle nařízení GDPR a dalších předpisů, monitorování souladu s nařízením GDPR…

Pokračovat ve čtení