• Dbejte, aby vaše ruce byly v bezpečné vzdálenosti od místa řezu a od pilového kotouče. Druhou rukou svírejte přídavnou rukojeť nebo skříň motoru. Držíte-li pilu oběma rukama, ruce nemohou být pořezány kotoučem. V případě kotoučových pil o průměru kotouče 140 mm nebo menším může být výstraha „Druhou rukou svírejte přídavnou rukojeť nebo skříň motoru“ vynechána.
  • Nesahejte pod materiál, který řežete. Ochranný kryt vás nemůže ochránit před dotykem kotouče pod řezaným kusem.
  • Pilu nepoužívejte bez příslušného ochranného krytu. Jeho případnou demontáž, jakož i seřízení kotouče, či jiné opravárenské nebo udržovací práce, lze provést až po odpojení nářadí od zdroje elektrického napětí.
  • Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce obrobku. Viditelná část zubů pilového kotouče pod obrobkem musí být menší než výška jednoho zubu.
  • Nikdy nedržte řezaný kus v ruce nebo přes koleno. Upevněte obrobek na pevnou základnu. Je důležité, aby byl řezaný kus řádně podepřen a nebezpečí dotyku některé části těla, uváznutí kotouče nebo ztráty kontroly bylo sníženo na nejmenší možnou míru.
  • V případě, že pilový kotouč může při nějaké činnosti přijít do styku s elektrickým vedením pod povrchem nebo s přívodem pily, držte nářadí za úchopové části z izolačního materiálu. Kontakt s „živým“ vodičem může způsobit, že také kovové části nářadí se stanou „živými“ a způsobí úraz uživatele elektrickým proudem.
  • Při podélném řezání vždy používejte vodicí pravítko nebo vodítko s rovnou hranou. Zlepšuje se tak přesnost řezání a snižuje se nebezpečí uváznutí kotouče.
  • Vždy používejte kotouče s upínacími otvory správné velikosti a tvaru (kosočtverečnými nebo kruhovými). Pilové kotouče, které přesně neodpovídají upínacím součástem pily, mohou házet a způsobit ztrátu kontroly.
  • Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podložky nebo upínací matice kotouče. Podložky a matice k upínání kotouče.