• Baterie a nepoužívané akunářadí vhodně uskladněte. Nepoužívané akunářadí a baterie musí být uloženy na suchém, výše položeném místě nebo uzamčeném místě mimo dosah dětí. Ujistěte se, zda svorky nebo kontakty nemohou být zkratovány jinými kovovými částmi, jako např. šrouby, hřebíky apod.  
  • Odpojujte nářadí. Pokud to konstrukce dovoluje, odpojte od nářadí bateriový komplet, není-li nářadí používáno, před opravami a při výměně příslušenství nebo nástrojů jako vrtáky nebo frézy.
  • Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Nepřenášejte nářadí s prstem na spínači.
  • Ujistěte se, zda používáte správný bateriový komplet, který je pro příslušné akunářadí určen. Před zasunutím bateriového kompletu nebo nářadí do nabíječe zkontrolujte, zda je jeho povrh čistý a suchý.
  • Ujistěte se, že k nabíjení baterií používáte správný nabíječ doporučený výrobcem. Nesprávné použití může způsobit úraz elektrickým proudem, přehřátí nebo únik korosivní tekutiny z baterie.