Vývoj a výzkum

Provádíme vlastní vývoj a výzkum v oblasti BOZP a PO. Výsledky výzkumu především aplikujeme v metodice pro poskytování péče (outsourcingu) našim klientům, ale výsledky poskytujeme i široké odborné veřejnosti.

Spolupracovali jsme s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i. na následujících výzkumných projektech:

 • ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
 • AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
 • COVID-19
 • MANIPULAČNÍ VOZÍKY
 • OBECNÉ ZHODNOCENÍ
 • PRACOVNÍK PRODEJE
 • PRAKTICKÝ LÉKAŘ
 • STAVEBNÍ DĚLNÍK
 • TRUHLÁŘ
 • ZUBNÍ LÉKAŘ
 • ÚKLIDOVÝ PRACOVNÍK

Dále pro potřeby této výzkumné instituce připravujeme dílčí odborné podklady a informace z firemní praxe v oblasti BOZP a PO.