Vývoj a výzkum

Provádíme základní a aplikovaný výzkum v oblasti bezpečnostni práce a požární ochrany. Především se zaměřujeme na využití e-learningu (našeho originálního software) v oblastech – BOZP, PO, bezpečnost technických zařízení, nakládání s NCHLS a ergonomie. Další oblastí je využítí softwarového nástroje GUARDIAN pro řízení systému BOZP a PO a agendy BOZP a PO.

Spolupracujeme s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i. na následujících výzkumných projektech:

Dále pro potřeby této výzkumné instituce připravujeme dílčí odborné podklady a informace z firemní praxe v oblasti BOZP a PO. 

Výsledky výzkumu především aplikujeme v metodice pro poskytování péče (outsourcingu) našim klientům.