Posouzení vnějších vlivů pro elektrická zařízení je proces hodnocení a určování podmínek prostředí, ve kterém budou tato zařízení provozována. Tento proces je klíčový pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti elektrických zařízení, a také pro jejich správnou funkci. Posouzení vnějších vlivů se provádí v souladu s nařízením vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a s normou ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Obecné předpisy.

Seznam vnějších vlivů je uveden v Příloze A ČSN 33 2000-5-51  ed.3+Z1+Z1.

Protokol o posouzení vnějších vlivů je součástí průvodní dokumentace.

An electrician sits behind a desk. On the desk, there is a plain folder without any label. The electrician is wearing typical work clothes, such as overalls and a hard hat, and has tools nearby. The setting is an office environment with the desk having a few papers, tools, and a computer.

Právní předpisy:

Technické normy

  • ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Obecné předpisy