UN-kód, který se uvádí na spodní straně tabulí, je čtyřmístné číslo uvedené v registru nebezpečných látek OSN. UN-kód byl doposud vydán pro více než 3000 látek, takže ne každá látka je tímto kódem popsána. Samostatný kód mají jednotlivé látky a některé definované směsi. Látky s podobnými vlastnostmi mají souhrnný UN-kód (např. 1564 pro různé sloučeniny barya). Samostatné UN-kódy jsou přiděleny různým látkám, které patří svými vlastnostmi do určité skupiny (např. 1760 – Žíravé kapalné látky, jinde neuvedené). UN-číslo chemické látky se povinně používá podle přepravního řádu ADR. Je umístěno na spodní části oranžového panelu na přepravním prostředku.