Technická opatřní:

 • změna technologie (technologie se vznikem prašnosti nahrazovat technologiemi, při kterých prach nevzniká nebo je nižší prašnost či vzniká prach méně závažný – např. řezání vodním paprskem či laserem, vrtání hornin s vodním výplachem nebo tryskání odlitků kovovými broky místo pískem),
 • uzavření zdrojů prašnosti (kapotování strojů, přesypů apod.),
 • místní odsávání (vrtání horniny s odsáváním, broušení s odsáváním, sváření na odsávaných stolech),
 • srážení prachu vodou nebo se smáčedly,
 • ředění prašnosti (zónové větrání, celkové větrání); přívod a odvod vzduchu musí být řešen tak, aby byl pracovník v proudu neznečištěného vzduchu,
 • izolování pracovníka od prostředí se škodlivinou (větrané kabiny, velíny musí být větrány přívodem čerstvého (nebo vyčištěného) vzduchu a vůči prašnému okolí musí být v přetlaku.

Organizační opatření:

 • zabraňovat zviřování usazeného prachu úklidem průmyslovými vysavači, postřikem podlah,
 • náhradní opatření,
 • užití osobních ochranných pracovních prostředků (kukly s přívodem vzduchu, polomasky, respirátor; při užití respirátorů je třeba dbát určení pro daný druh prachu),
 • opatření se používají samostatně nebo ve vzájemné kombinaci,
 • důležitou součástí preventivních opatření jsou vstupní, periodické, výstupní a následné prohlídky.