• Vrták před prací upevníme a utáhneme.
  • Při vrtání volíme maximální průměr vrtáku.
  • Po upnutí vrtáku nebo nebozezu s plochou nebo jehlancovitou stopkou se otáčením přesvědčíme, je-li vrták upnut rovně.
  • Kolovrátek nebo vrtačku držíme kolmo na plochu, vrtáme lehce bez tlačení a dbáme, abychom zachovali původní kolmý směr vrtání.
  • Třísky (především v případě vrtání kovů) odstraňujte vždy štětcem nebo háčkem!
  • Stopka vrtáku nesmí být zeslabena zbroušením.