Revize hromosvodů

Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské budovy a obchodní budovy.

Mezi kritické systémy patří vyhrazená elektrická zařízení I. třídy a objekty, kde následkem úderu blesku nebo přepětí může vzniknout škoda velkého rozsahu.

Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny:Revizní lhůty
LPS chránící kritické systémy2 roky
LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení4 roky

Kontroly hromosvodů

Kromě revizí je nutné provádět nejméně 1x ročně vizuální kontrolu hromosvodů. Ověřuje se, zda není viditelně poškozen.

Kontrola u objektů s rizikem způsobovaným výbušnými materiály musí být vizuálně kontrolován nejméně jednou za 6 měsíců a úplná revize musí být provedena jednou ročně.

Příloha č. 4 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.