Připravíme Vás na zkoušku pro získání odborné způsobilosti fyzických osob podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně:

  • Nemusíte mít v oblasti požární ochrany žádné znalosti,
  • školit Vás budou osoby odborně způsobilé s dlouholetou praxí v oboru,
  • kurzy budou probíhat online z pohodlí Vašeho domova nebo kanceláře,
  • lektoři Vás seznámí s praktickými příklady u jednotlivých okruhů otázek,
  • obdržíte učební texty, legislativní podporu a přehled otázek pro písemný test,
  • dostanete přístup k on-line kurzu pro procvičování otázek formou testu,
  • po absolvovaném školení budete připraveni k úspěšnému složení zkoušky, ale především budete schopni zpracovat legislativou požadovanou dokumentaci a provádět činnost odborně způsobilé osoby nebo technika v požární ochraně,
  • samozřejmostí je pro nás i následná podpora.

Pokud máté o přípravu zájem nebo potřebujete více informací, kontaktujte Ivetu Formánkovou: