Preventivní požární prohlídky

Povinnost provádět preventivní požární prohlídky stanovuje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Způsob provádění a lhůty opakování jsou stanoveny ve Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Provádět preventivní požární prohlídku může pouze technik PO, osoba odborně způsobilá v PO a preventista PO. Další osoby nejsou oprávněny preventivní požární prohlídky provádět.

Preventivní požární prohlídky se provádí opakovaně:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí 1x za 12 měsíců. Provádí se pouze tam, kde se vyskytují pravidelně současně nejméně 3 zaměstnanci nebo veřejnost (tj. osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k jejím provozovatelům a nejsou vlastníky objektů, ve kterých jsou činnosti provozovány).
 • se zvýšeným požárním nebezpečím 1x za 6 měsíců
 • s vysokým požárním nebezpečím 1x za 3 měsíce.

Četnost dohlídek může být stanovena právnickou nebo podnikající osobou větší, snížena být ale nemůže. Systém provádění preventivních požárních prohlídek, včetně zkrácení uvedených lhůt a způsobu vedení záznamů, lze podrobně upravit schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou za základně stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Zaměření a obsah preventivní požární prohlídky

 
Preventivní požární prohlídka má následující fáze:

 • zjištění požárních závad (fyzická kontrola pracovišť, dokumentace a záznamů),
 • návrh k odstranění požárních závad – popis závady, opatření, osoba odpovědná za odstranění závady a lhůty k odstranění (o odstranění požárních závad je nutné vyhotovit záznam). Lhůty k odstranění požárních závad navrhuje osoba provádějící prohlídku.

Preventivní požární prohlídka obsahuje:

 • kontrolu stavu zabezpečení požární ochrany,
 • kontrolu způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a
 • prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně (dokumentace PO, zprávy o revizích a kontrolách technických zařízení, záznamy o školení a odborné přípravě apod.).

Záznam o provedení preventivní požární prohlídky


Související legislativa

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

O provedení preventivní požární prohlídky se provede záznam do požární knihy nebo jiným prokazatelným způsobem (například. zpracování protokolu apod.). Záznam musí být sepsán bezprostředně po provedení prohlídky.


Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje:

 • datum provedení,
 • označení objektu a pracoviště,
 • zjištěné skutečnosti,
 • navržená opatření,
 • stanovení způsobu a termínů jejich splnění,
 • jméno a podpis osoby, která záznam (prohlídku) provedla,
 • jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo jiné určené osoby,
 • záznam o splnění navržených opatření.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK