Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
a) poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Pokuta až do výše 300 000 Kč.

b) neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Pokuta až do výše 10 000 000 Kč.