• Zkontrolovat stav a funkci řízení, účinnosti brzd, správnou funkci osvětlení a houkačky, přídavná a výstražná zařízení, stanovená označení, štítky a nálepky, stav a funkci akumulátoru.
  • Zkontrolovat stav a funkci pneumatik, stožáru, zdvihacího mechanizmu včetně vidlic řetězů, čepů apod., u vozíku s plnopryžovými obručemi či obručemi jiné konstrukce stav obručí a soudržnost s ocelovým ráfkem, množství paliva, u vozíku s pohonem na LPG stav a funkci rozvodů a ventilu, hladinu oleje.
  • Zjistí-li obsluha při kontrole závady, zaznačí je do provozního deníku vozíku, pokud jde o závady, které jsou v pravomoci obsluhy, aby je odstranila, tak je odstraní, jinak je přenechá k odstranění odbornému pracovníkovi.
  • Vozík se může používat až po odstranění závad.