Všechny zlomeniny vyžadují šetrné zacházení a pečlivé ošetření, abychom poraněnému nezpůsobili nešetrnou manipulací poranění okolních tkání a orgánů (svalů, cév a nervů).

Příznaky

 • deformace končetiny,
 • u otevřených zlomenin – úlomky kostí,
 • nepřirozená pohyblivost,
 • bolestivost,
 • otok, krevní výron.

První pomoc

 • Základní pravidlo zní: Pokud to není nezbytně nutné, tak za běžných okolností (vyjma nezávažných zlomenin) zlomeninu improvizovaně nefixujeme. Improvizovaná fixace má smysl pouze u nezávažných zlomenin (zlomeniny prstů, zápěstí) nebo u vymknutí ramene.
 • Nikdy se nesnažte zlomeninu či vymknutí napravit. Je to postup značně bolestivý a neodborným pohybem dochází k poškození již poraněné kosti.
 • S postiženým (vyjma nezávažných zlomenin) pokud možno nehýbejte, pokuste se pro něj nalézt takovou polohu, při které ho poranění co nejméně bolí a vyčkejte příjezdu ZZS.
 • V případě závažnějších zlomenin nedávejte nic pít ani jíst, je možné, že bude nutné postiženého operovat a plný žaludek případnou operaci komplikuje.
 • Pokud se jedná o otevřenou zlomeninu, je třeba zastavit krvácení. Přiložte co nejšetrněji hotový obvaz na místo krvácení.
 • U postiženého ležícího na zemi zajistěte tepelný komfort (přikryjte případně podložte dekou či nějakým oděvem / termofólií).
 • Při zlomenině žeber uložte postiženého do polosedu.
 • Při zlomenině horní končetiny je vhodné použít tzv. šátkový závěs.