Začlenění plynové kotelny do kategorie činností podle požárního nebezpečí.