• Lisovací nástroje a jejich seřízení musí vylučovat možnost vsunutí prstů do nebezpečných míst.
  • Nástroje, které nezajišťují bezpečnost obsluhy v plném rozsahu, musí být jako nebezpečné trvanlivě označeny na přední straně výrazným písmenem “N” a smějí být používány jen na lisech s ochranným zařízením v pracovním prostoru lisu, popřípadě nástrojů; lisovací nástroje o hmotnosti vyšší 20 kg musí být opatřeny vhodnými držadly, čepy nebo obdobným zařízením.
  • Každý lis, na němž se manipuluje ručně v nebezpečném pracovním prostoru lisovacího nástroje, musí být seřízen jen pro jednotlivé zdvihy.
  • Lisy určené k práci jednotlivými zdvihy, pokud nejde o lis hydraulický nebo třecí vřetenový lis, musí mít spojku provedenou tak, že vyloučí nebezpečí úrazu při jejich poruše nebo jejich samovolné spouštění v době, kdy je stroj v klidu.
  • Při práci s lisy nesmí řidič lisu opustit pracoviště, pokud nemá za sebe rovnocennou náhradu. Jinak se práce na lisy musí přerušit.
  • U ohraňovacích lisů, při kterých musí být ohýbaný materiál přidržován alespoň jednou rukou, lze použít ovládání jednou rukou. Toto zařízení však nechrání ruku, která materiál přidržuje, a proto se ho smí použít jen pro práce, při kterých se materiál přidržuje tak daleko, aby ruka pracovníka nemohla vniknout do nebezpečného prostoru nástroje.
  • U hydraulických nůžek na šrot musí být učiněno opatření, aby se zabránilo při stříhání riziku poranění obsluhy vymrštěnými předměty (přidržení stříhaného šrotu, zakrytování nebezpečného prostoru apod.)