Cvičný požární poplach

Cvičný požární poplach je zaměřen na ověření funkčnosti evakuačního plánu a požární poplachové směrnice

Cvičný požární poplach se provádí:

  • Pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (podle Zákona č. 133/1985 Sb. §4, odst.2, písm. j)) a zpracovává se se zpracovává požárně evakuační plán.
  • Tam kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím.

Provádí se nejméně jednou za rok v rozsahu § 32, odst. 4-5 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.

Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti.

Stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu je uvedeno v Organizační směrnici zabezpečení požární ochrany.

Způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku a postup osob při vyhlášení požárních poplachu stanovuje požární poplachová směrnice nebo řád ohlašovny požáru.


Zpracování dokumentace požární ochrany

Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.


Zaměření cvičného požárního poplachu

 
Ověřuje se především správnost dokumentace PO, stanovených postupů, činnost odpovědných osob za PO a funkčnost technických opatření:

  • způsob vyhlášení požárního poplachu,
  • platnost telefonních čísel a reakce na ohlášení požáru,
  • funkčnost požárně bezpečnostních zařízení – EPS, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární klapky, evakuační rozhlas, požární dveře atd.,
  • viditelnost a správné umístění bezpečnostního značení,
  • činnost při zdolávání požáru,
  • řízení a vlastní evakuace osob, zvířat a určeného majetku,
  • zajištění první pomoci,
  • ověření postupů a činností stanovených v dokumentaci požární ochrany.

Související legislativa

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK