Dokumentace pro pracovněprávní oblast a pracovní podmínky

 • Pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců.
 • Doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy všech technických zařízení používaných v podniku.
 • Směnové záznamy.
 • Záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců.
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci (§ 103 zákoníku práce)
  • Nároky na odbornou způsobilost profesí a přehled lhůt preventivních lékařských prohlídek
   ( § 10 zákona č. 309/2006 Sb.)
 • Záznamy o seznámení (proškolení) zaměstnanců externích firem s bezpečnostními předpisy (§ 101 zákoníku práce).
 • Dokumentace o školení zaměstnanců (§ 103, odst. 3 zákoníku práce).
  • Tématický plán a časový rozvrh vstupní školení zaměstnanců v oblasti BOZP.
  • Záznam o provedeném vstupním školení zaměstnanců v oblasti BOZP.
  • Tématický plán a časový rozvrh opakovaného školení zaměstnanců v oblasti BOZP (vedoucí zaměstnanci).
  • Záznam o provedeném opakovaném školení v oblasti BOZP (vedoucí zaměstnanci).
  • Tématický plán a časový rozvrh opakovaného školení zaměstnanců v oblasti BOZP (zaměstnanci).
  • Záznam o provedeném opakovaném školení v oblasti BOZP (zaměstnanci).
  • “Osvědčení” pro nekvalifikované zaměstnance.
 • Dokumentace k prevenci rizik v podniku (§ 102 zákoníku práce).
  • Záznamy o analýze a vyhodnocování pracovních rizik a přijatých opatření (průběžné informace).
  • Doklady o posouzení ohrožení při práci a přijatých opatřeních.
 • Kategorizace prací (zákon č. 258/2000 Sb., § 37).
  • Návrh na kategorizaci prací (2. – 4 kategorie).
  • Doklady o rizikových pracovištích.
 • Doklady o přidělování OOPP.
  • Seznam osobních ochranných pracovních prostředků.
  • Rozbor rizik pro poskytování OOPP podle profesí a činností (§ 102 zákoníku práce; NV č.495/2001 Sb.) a nároky zaměstnanců na OOPP podle profesí (§ 104 zákoníku práce; NV 495/2001Sb.).
  • Směrnice o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
 • Pracovní úrazy.
  • Záznam o úrazu (NV 494/2001 Sb.).
  • Kniha evidovaných úrazů (§ 105 zákoníku práce).
  • Kniha úrazů (§ 105 zákoníku práce).
  • Postup při vzniku PÚ (jednací řád komise pro odškodnění pracovníků) – organizační předpis
   ( § 105 zákoníku práce).
 • Dokumentace k nemocím z povolání.
 • Traumatologický plán + dokumentace o vybavení lékárniček traumatologický plán ( § 102 odst. 6 zákoníku práce).
  • Vybavení lékárniček první pomoci na pracovištích a ve služebních vozidlech aj.


Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK