Krvácení je děj, při kterém krev samovolně vytéká z narušených tkání a cév.

Tepenné krvácení

 • Krev má jasně červenou barvu, z rány vystřikuje pod tlakem nebo volně vytéká, vždy je patrná pulsace jejího proudu.
 • První pomoc – zastavení krvácení stisknutím tepny přímo v ráně (krční nebo pažní tepna), stisknutím tlakového bodu (zástava krvácení z tepen na končetinách a hlavě) – stisknutí tepny proti kosti nad ránou, přiložení tlakového obvazu (u tepenného krvácení menšího rozsahu), zástava krvácení pomocí zaškrcovadla nad ránou – při amputaci končetin, při otevřených zlomeninách, kdy dochází k masivnímu krvácení apod.
 • Tepnu držíme stačenou do příjezdu odborné lékařské pomoci.

Žilní krvácení

 • Krev má tmavě červenou barvu, z rány volně vytéká, výjimečně stříká, nikdy nepulzuje.
 • První pomoc – položení případně posazení postiženého, zvednutí poraněné končetiny do výšky, přiložení tlakového obvazu, znehybnění končetiny, v případě větších žil na krku a horní části hrudníku okamžitě uzavření rány (i holou rukou).
 • Dle zhodnocení situace vyhledat lékařskou pomoc, u krvácení většího rozsahu vždy.

Smíšené krvácení

 • Je kombinací jednotlivých typů krvácení.
 • První pomoc – nejdříve ošetříme vždy tepenné krvácení.

Vlásečnicové krvácení

 • Krvácení malého rozsahu, většinou jde o drobné oděrky a poranění, lékařskou pomoc většinou není nutné vyhledat.

Zásady poskytnutí první pomoci při krvácení

 • Bezprostřední opatření stlačit krvácející cévu přímo v ráně nebo v tlakovém bodě,
 • Další opatření přiložit tlakový obvaz nebo zaškrcovalo,
 • podle možnosti znehybnit postiženou oblast,
 • zajistit protišoková opatření (ticho, teplo, tekutiny, tišení bolesti, transport),
 • stálá kontrola rány a celkového stavu postiženého,
 • na cestu k lékaři vždy doprovod.

Zástava masivního krvácení je jednou z nejdůležitějších činností při poskytování první pomoci. Při poranění velké tepny může být život člověka ohrožen během několika desítek sekund. Závažnost poranění je dána rychlostí krvácení a velikostí ztráty krve. Při náhlé krevní ztrátě 1,5-2 litrů krve dochází k rozvoji šokového stavu.

Drobná poranění a oděrky

Krvácení z drobné ranky pomáhá čistit ránu a většinou se samo zastaví během několika minut. Přitištění čistého tamponu na ránu na několik minut pomáhá stavět krvácení. Po zastavení krvácení vyčistěte okraje rány směrem ven opatrnými doteky tamponu. Není nutno čistit střed rány samé. Drobná poranění a i větší oděrky se hojí nejlépe, nejsou-li zakryta. Každá řezná rána delší 1 cm potřebuje sešití, aby se zabránilo jizvám. Poraďte se s lékařem nebo na úrazovém oddělení, zda rána potřebuje šití, je-li velmi znečištěná nebo se jedná o hlubokou bodnou ránu, např. hřebíkem.

Ošetřování malých řezných ran

Očistěte okraje rány směrem ven. Na každý tah používejte čistý tampon. Namočte tampon do dezinfekčního prostředku, ale nedávejte dezinfekci přímo do rány. Malé řezné rány se hojí nejlépe nezakryté. Pokud okraje zejí, stáhněte je k sobě a přelepte je jedním či dvěma pásky náplasti.