Akceschopností jednotky se rozumí organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. Jednotka je akceschopná, jestliže:

O akceschopnosti jednotky se vede dokumentace, která může být vedena i v elektronické podobě.

Dokumentací o akceschopnosti jednotky se rozumí:

  • strážní kniha, pokud jde o jednotku, ve které vykonávají službu hasiči z povolání,
  • dokumentace o pravidelné odborné přípravě,
  • dílčí zpráva o zásahu nebo zpráva o zásahu,
  • taktické postupy pro jednotlivé činnosti jednotky při zásahu a dokumenty pro orientaci v územním obvodu jednotky,
  • staniční protokol rádiových služeb a záznamy o zkouškách spojovacích prostředků pro operační řízení,
  • záznamy o provádění pravidelných kontrol nebo kontrol prováděných v intervalech stanovených výrobcem (uchovávají se po dobu 5 let).

Legislativa