Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení.