Porucha činnosti centrálního nervového systému se projevuje ztrátou vědomí. Relaxace jazyka, krku a hltanových svalů u postižených v bezvědomí je příčinou zablokování průchodnosti dýchacích cest – hrozí smrt udušením. Postiženému je nutné poskytnout neodkladně první pomoc.

Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

KPR je postup, při kterém se rytmicky střídá nepřímá srdeční masáž s umělým dýcháním. Důležitější součástí je nepřímá srdeční masáž, ovšem i umělé dýchání je důležité. V případě, že nejste schopni provádět umělé dýchání, provádějte nepřerušovaně nepřímou srdeční masáž.

Kdy zahájit KPR:

 • Vždy když je postižený v bezvědomí a nedýchá normálně.

Kdy ukončit KPR:

 • Příjezd posádky ZZS – postiženého jim předáte.
 • Na postiženém jsou vidět známky návratu vědomí (pravidelné dýchání, slyšíte proudění vzduchu z jeho úst, vidíte jak se postiženému zvedá hrudník).
 • Jste zcela vyčerpáni a již nemůžete pokračovat v KPR.

Nepřímá srdeční masáž

 • Postižený musí ležet na zádech na tvrdé rovné podložce, ideálně na zemi.
 • Klekněte si vedle postiženého (nezáleží na tom z jaké strany).
 • Položte spodní hranu dlaně jedné ruky (nezáleží na tom jaké) doprostřed hrudníku postiženého.
 • Spodní hranu druhé ruky položte na první ruku.
 • Propleťte prsty rukou a ujistěte se, že máte hranu dlaně umístěnu na středu hrudníku (na hrudní kosti). Je třeba stlačovat hrudní kost a ne žebra.
 • Nakloňte se nad postiženého tak, aby Vaše ramena byla kolmo nad hrudní kostí postiženého, propněte lokty.
 • Začněte rytmicky stlačovat hrudní kost postiženého do hloubky 5-6 cm. Po každém stlačení zcela uvolněte hrudní kost, aby se hrudník postiženého mohl vrátit do neutrální polohy. Ruce z hrudníku nesundavejte.

Umělé dýchání

 • Po 30 kompresích hrudníku umístěte jednu ruku na čelo postiženého a druhou rukou ho uchopte za bradu. Zakloňte mu hlavu a tahem za bradu otevřete ústa.
 • Palcem a ukazováčkem ruky kterou máte na čele postiženého mu stiskněte nosní křídla (zacpěte nos).
 • Nadechněte se tak jak normálně dýcháte (ne moc zhluboka ani mělce) a umístěte svoje ústa kolem úst postiženého a pevně přitiskněte, aby vzduch neunikal okolo.
 • Vdechněte do postiženého plynule a ne prudce. Vdech by měl trvat cca 1s. Při vdechování sledujte hrudník postiženého. Pokud se zvedá, provádíte umělé dýchání správně.
 • Po vdechu udržujte záklon hlavy postiženého, oddalte svoje ústa a nechte postiženého vydechnout.
 • Zatímco postižený vydechuje znovu se nadechněte a po jeho výdechu znovu do postiženého vdechněte.
 • Po provedení dvou vdechů začněte ihned znovu provádět nepřímou srdeční masáž. Pokračujte dále v rytmickém střídání nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání v poměru 30:2.
 • Celá sekvence dvou umělých dechů by neměla trvat déle než 5s.
 • Nepokoušejte se v jedné sekvenci o provedení umělého dýchání více jak dvakrát. Pokud se Vám nedaří do postiženého vdechnout, zkontrolujte zda má postižený správně zakloněnou hlavu a vyčištěnou dutinu ústní. Pokud stále nejde do postiženého vdechnout, vraťte se k nepřímé srdeční masáži.
 • okud se rozhodnete neprovádět umělé dýchání, provádějte nepřímou srdeční masáž bez přerušování s frekvencí 100-120/min.