Musí být zabráněno přístupu k pohybujícímu se nástroji na řezání kombinací ochranných krytů a pohyblivých krytů s blokováním, kromě případů používajících alternativních opatření s menšími požadavky.

Pilové pásy a pilové kotouče musí být uzavřeny v konstrukci stroje nebo opatřeny ochrannými kryty.
Při každé změně tvaru a velikosti upínacího materiálu se pracovník musí přesvědčit, zda pilový rám ve svých krajních polohách nenarazí na řezaný materiál.

U rámových pil nesmí přední část rámu přebíhat přes okraj jeho vedení.

Pila musí být vybavena snadno přestavitelnou podpěrou k podepření dlouhého řezaného materiálu.