Dokumentace BOZP a PO

Stručný popis dokumentace BOZP a PO, kterou jsou zaměstnavatelé povinní na základě platné legislativy zpracovat.

Dokumentace BOZP

Každý zaměstnavatel je povinen zpracovat, vést a aktualizovat dokumentaci potřebnou k zjištění bezpečnosti práce v podniku.
Zpravidla se jedná o tuto dokumentaci:

 • Identifikace a vyhodnocení rizik.
 • Zařazení prací do kategorií.
 • Organizační směrnice pro řízení BOZP v podniku.
 • Směrnice OOPP.
 • Směrnice pro výchovu a vzdělávání zaměstnanců.
 • Práce zakázané ženám a mladistvým.
 • Provozní předpisy.
 • Bezpečnostně technické pokyny.
 • Evakuační plán.
 • Traumatologický plán.
 • Provozní předpisy technických zařízení.
 • Dokumentace k technickým zařízením ( např. Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení podle ČSN ISO 12480
 • Havarijní a nouzový plán,
 • Provozní řády vyhrazených technických zařízen apod.
 • Dopravně provozní řád.
 • Místní provozní řád skladu.
 • Traumatologický plán.
 • Určení prostředí pro potřeby elektrorevizí atd.

Dokumentace PO

Subjekty provozující činnosti se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem.

Dokumentaci požární ochrany tvoří např. :

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím včetně míst, kde se tyto činnosti vykonávají.
 • Posouzení požárního nebezpečí.
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.
 • Požárně poplachové směrnice.
 • Požární evakuační plán.
 • Dokumentace zdolávání požáru.
 • Operativní karta
 • Požární kniha.
 • Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.
 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.
 • Řád ohlašovny požáru.
 • Dokumentace o připravenosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, případně požární hlídky
 • Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující například bezpečnostní listy, bezpečnostní dokumentace, návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků… .

Rozsáhlejší a podrobnější informace naleznete v Lexikonu BOZP a v *"lexikonu PO":http://www.guard7.cz/po *nebo použijte fultextové vyhledávání.

Pro objednání zpracování dokumentace použijte nás kontaktujte.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK