Zavedení BOZP a PO

Zavedení BOZP a PO do stavu požadovaného právními předpisy. Po zavedení je možné objednávat další práce jednotlivě (školení, aktualizace dokumentace, řešení pracovních úrazů…) nebo využít službu ASISTENT BOZP A PO. Lhůta dodání 1 měsíc.

Nezáleží na tom, co máte nebo nemáte. Uvedeme vaši bezpečnost práce (BOZP) a požární ochranu (PO)do 100% souladu se zákony České republiky.

Je to jednorázový balíček služeb a prací bez dalších vzájemných závazků a plateb. Další služby a práce (např. školení, dohlídky na pracovišti, roční prověrku, aktualizaci dokumentace….) si zajistíte sami nebo objednáte zvlášť.

Termín dodání – nejdéle 30 dní od předání podkladů.

Zavedení BOZP a PO obsahuje

 1. Audit BOZP a PO.
 2. Projednání auditu online a zpracování harmonogramu prací.
 3. Zpracování „bezpečnostních analýz tj:
  o Kategorizaci prací.
  o Identifikace a zhodnocení rizik.
  o Začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí.
 4. Návrh a zavedení systému BOZP a PO.
 5. Zpracování dokumentace BOZP a PO.
 6. Zpracování a naplnění registru neshod a lhůtníků (portál GUARDIAN).
 7. Proškolení zaměstnanců e-learningem upraveným podle specifických podmínek
 8. E-learning BOZP a PO na 12 měsíců.
 9. Portál GUARDIAN na 12 měsíců.