Vývoj software

Vyvíjíme vlastní aplikace především pro použití v oblasti BOZP a PO. Jedná se především o prostředí pro zpracování

  • Prostředí pro zpracování a administraci e-learningu.
  • GUARDIAN – pro řízení BOZP a PO.
  • SmartLearning – systém pro řízení kombinovaného školení (blended learning).
  • Software v rámci společných projektů pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  • Programování na zakázku – kompletní aplikace.