Zpracujeme jakékoliv téma do formy e-learnigového školení


Úpravy a zpracování e-learningu na zakázku


Připravíme pro vás e-learningový kurz na libovolné téma do jednoho týdne od zadání a umístíme jej v našem cloudu, abyste jej mohli okažitě používat. Stačí, když nám předáte podklady a vysvětlíte vaše představy.

Úpravy e-learningu

Jak to funguje?

  • Objednáte si zpracování v našem e-shopu.
  • Poskytnete nám dostatečné podklady a specifikaci pro obsah školení.
  • Online s vámi projednáme obsah a podobu kurzu.
  • Zpracujeme kurz včetně grafické stránky, závěrečného testu a případových studií.
  • Zprovozníme jej, umístíme do našeho webového prostoru a předáme vám přihlašovací údaje. Alternativou je předání ve sandardu SCORM nebo MOODLE.
  • Poskytneme vám uložení na našem cloudu.