Rozsah outsourcingu BOZP a PO

Všechny položky jsou zahrnuty v základní ceně. Nejsou účtovány žádné vícenáklady.

 1. Audit BOZP a PO.
 2. Návrh a zavedení systému BOZP a PO.
 3. Kontrolní dohlídky bezpečnostních techniků na pracovištích 1-12 x ročně.
 4. Roční prověrka BOZP a PO na všech pracovištích.
 5. Zpracování bezpečnostních analýz včetně jejich aktualizace:
  – Identifikace a zhodnocení rizik.
  – Kategorizace prací.
  – Začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí.
 6. Zpracování kompletní dokumentace BOZP a PO a její aktualizace.
 7. Výkon osoby odborně způsobilé v prevenci rizik podle § 9 Zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 8. Výkon osoby odborně způsobilé v požární ochraně podle § 11 Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
 9. Prezenční periodická i mimořádná školení zaměstnanců.
 10. Řízený e-learning včetně administrativního rozhraní LMS upravený podle konkrétních podmínek:
  – Školení PO pro zaměstnance.
  – Školení PO pro vedoucí zaměstnance.
  – Školení BOZP pro zaměstnance.
  – Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance.
  – Školení řidičů referentských vozidel atd…..
 11. Informační a komunikační portál GUARDIAN.
 12. Odborná příprava preventistů PO.
 13. Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek.
 14. Zpracování a vedení registru neshod.
 15. Zpracování a vedení registru lhůt a termínů.
 16. Telefonická a e-mailová hot line.
 17. Záznamové knihy pro BOZP a PO.
 18. Vyšetřování a likvidace pracovních úrazů (v rozsahu kontrolních dohlídek).
 19. Asistence při kontrolách státního odborného dozoru (v rozsahu kontrolních dohlídek).
 20. Zajištění materiálu pro BOZP a PO.
 21. Zajištění (zprostředkování) kontrol a revizí technických a vyhrazených technických zařízení.