K zajištění spolehlivého technického stavu vozíků a bezpečnosti jejich provozu se provádí následující činnosti:

  • Denní kontrola před zahájením provozu.
  • Kontroly, revize a zkoušky stanovené výrobcem v průvodní dokumentaci.
  • Provozní údržba – podle pokynů od výrobce a ve stanoveném rozsahu.
  • Technická kontrola – min. 1x za rok.
  • Kontrolní rozsah jednotlivých úkonů, lhůt jejich provádění, kdo úkony provádí, popř. způsob jejich zajištění stanoví návod k použití vozíku.