Popáleniny mohou vznikat působením ohně, páry horkých tekutin, elektřiny, žíravin (chemických látek).

Při léčení popálenin nejprve odstraňte příčinu (např. vzdalte postiženého od ohně). Postižené místo musí být následovně intenzivně chlazeno, např. ponořením do studené vody nebo podržením pod tekoucím kohoutkem. NIKDY nedávejte na popáleninu žádnou mast či krém a nepropichujte vzniklé puchýře. Po první pomoci ihned vyhledejte lékařské ošetření, když je zasažena velká část těla, když kůže praská, je zuhelnatělá a postižený má silné bolesti. I malé popáleniny na obličeji či na rukou mohou být příčinou jizev, takže v těchto případech vždy ihned vyhledejte lékařské ošetření.

Zásady poskytnutí první pomoci při popálení

  • Zachovat co největší čistotu, nedotýkat se rány a chránit ji před znečištěním.
  • Neodstraňovat z rány zbytky oděvu nebo jiné ulpěné předměty.
  • Popáleniny menšího rozsahu lze chránit čistou proudící vodou (15-20 minut).
  • Popáleninu lze překrýt sterilní rouškou nebo přežehlenou tkaninou.
  • Zajistit protišoková opatření (ticho, teplo, tekutiny, tišení bolesti, transport). Na cestu k lékaři vždy doprovod.